Dịch vụ

STRATEGY & PLANNING

1. STRATEGY & PLANNING

 • Digital Strategy; 
 • Social Media Strategy; 
 • Content Strategy;
 • Search Strategy;
 • Mobile Strategy;
 • Omni Channel Strategy.
DIGITAL MARKETING & PR

2. DIGITAL MARKETING & PR

 • Social Media;
 • Digital PR;
 • Display Ads;
 • SEO/SEM;
 • PR;
 • Community Development.
CRISIS MANAGEMENT

3. CRISIS MANAGEMENT

 • Quản trị rủi ro truyền thông;
 • Tư vấn chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông;
 • Quản trị khủng hoảng;
 • Triển khai xử lý.
EVENTS

4. EVENTS

 • Tổ chức họp báo;
 • Tổ chức Workshop;
 • Tổ chức hội chợ, triển lãm;
 • Tổ chức sự kiện ra mắt/ khởi công.